2023-10-03 – Repeater nyt

Afwebadmin

2023-10-03 – Repeater nyt

Velkomst

Velkommen til repeater nyt via oz3red fra oz7rd Lokalafdeling under EDR i Randers.
Det er i aften oz7hds ved mikrofonen 

Repeater nyt udkommer fast hver 14 dag.
Hvis der er nogen medlemmer der ønsker at hjælpe til med at afholde repeater nyt er de meget velkommen til at melde sig hos bestyrelsen.

Hvis der er noget der skal med i repeater nyt så send en mail til nyheder@oz7rd.dk
Vi har naturligvis en ”Deadline” for indkomne indlæg, som er kl. 18.00 den pågældende dag. 

Aktiviteter i klubben 

Hver onsdag kl. 19.00 er der klubaften og alle er velkommen til at komme op i klubben i det gamle vandtårnet på Hobrovej 84A, 8920 Randers.
På klubaftenerne kan der købes vådt og tørt til ganen. 

Der er hver 4. tirsdag i måneden C4FM aktivitetstest i tidsrummet kl 19:00 til 19:30 på 145.375 MHz. 
Vi kan her eksperimentere med Group mode, sende beskeder med mere over C4FM. 
Så har du en Yaesu-radio med C4FM, så lyt med og leg med teknikken. 

Kommende aktiviteter

OZ7RD deltager i år i Amatørtræf Fyn som afholdes søndag d. 5 nov. i FKS hallerne i Odense.

Så hvis nogle af vores medlemmer ønsker at donere stumper eller udstyr til klubben for at blive forsøgt solgt, så medbring dem gerne på vores faste møder, så tager vi dem med.

Ligeledes så hvis man ønsker et sidste kig i vores gemmer, så skal det være inden den 4. Nov. hvor vi pakker tingene ned.

Andre klubbers aktiviteter 

Vi vil lige slå et slag for Aalborg de har repeater nyt hver mandag kl 19.00 som alle jo nok ved og de har klubaften hver onsdag kl 19.00 i deres klubhus på Forchhammersvej 11, besøg dem meget gerne og få en sludder med dem.

Som sædvanligt afholder Aalborg Efterårsauktion.
Den vil blive afholdt i klubbens lokaler Forchhammersvej 11
Alle er velkomne til at deltage – så har du noget grej du vil have under hammeren, kan indlevering sker enten:

  • Fredag d. 6. oktober mellem kl 18:00 og 19:30
  • Lørdag d. 7. oktober mellem kl 9:30 og 10.30.

Hvis man ønsker at deltage i auktionen, vil det ligeledes være muligt at gennemgå udstyret i perioden kl. 9:30 til kl. 11:00 om lørdagen

Selve auktionen starter kl.11:00 og vil slutte når det sidste grej er solgt.
Der vil selvfølgelig være mulighed for at få noget at spise og drikke undervejs til amatør venlige priser.

EDR

I anledning af H.K.H Prins Christians 18 års fødselsdag den 15. oktober afholder EDR contest fra den 9. og til og med den 15. okt.

Ønsker man at deltage skal man kontakte EDR seneste den 7. oktober med oplysning om dit, din klubbens eller lokalafdelingens kaldesignal. For yderligere information omkring eventet og deltagelse, se EDR’s hjemmeside.

OZ7RD forventer at sende yderligere informationer til vores medlemmer snarest.

Eventuelt

Hvis du har noget som du vil sige evt arrangementer eller andet så er det nu 

Køb og salg pris aftales mellem parterne dog aftales priserne ikke båndet

Indkald

Der var 14 som lyttede

Andre prefixer

Er der nogen der er glemt? 

Afrunding

Hermed afsluttes repeater nyt for denne gang.

Tak for god ro og orden, repeateren sættes nu fri og fortsat en god aften

73.

Om forfatteren

webadmin administrator