Links

Find radioamatører landet over: https://frekvensregister.ens.dk/Search/Search.aspx

Danske radioamatørsider:

EDR: https://edr.dk

Danske forhandlere af radioer og andet udstyr:

BM Radio: https://bmradio.dk/

MWE: http://mwe.dk/

DMT: https://www.dmtonline.dk/

Udenlandske forhandlere:

WIMO: https://int.wimo.com/en/

Prøver til at blive radioamatør:

Der er forskal på de 3 licenser. D-licensen er kun en dansk godkendt licens hvor licensindehaveren kun må sende i Danmark på en begrænset antal frekvensbånd og sendeeffekter. A- og B-licens giver ret til at sende på alle radioamatørbånd i Danmark og i udlandet. A-licensen giver lov til at sende med større sendeeffekt end B-licensen, og A-licensen er af så høj teknisk karakter at hvis man emigrere til et andet land, så er en ny prøve ikke nødvendig.

A-licens (almindelig teknisk prøve): http://a-certifikat.dk/

B-licens (begrænset teknisk prøve): http://b-certifikat.dk/

D-licens (ikke-teknisk prøve): http://operatorlicens.dk/