Bestyrelsen

Efter ekstraordinær generalforsamlingen d. 1. september 2021 består bestyrelsen af:


Formand Bernhard Arp Sørensen, OZ9WTN. Kontakt ham på formand@oz7rd.dk eller oz9wtn@gmail.com.


Kasserer Jens Jensen, OZ1GMU


Bestyrelsesmedlem Niels Nielsen, OZ8NN


Bestyrelsesmedlem John Elo Pedersen, OZ1JZN


Bestyrelsesmedlem Elisabeth Hanne Susanne Pedersen, OZ8EHP


Henrik Krysteli Semark, OZ7HDS