Månedsarkiv 2023-10-31

Afwebadmin

2023-10-31 – Repeater nyt

Velkommen til repeater nyt via OZ3RED fra OZ7RD på 145.725 Mhz.

OZ7RD er en lokalafdeling under EDR, bosiddende i Randers. 

I aften er det OZ8NN ved mikrofonen. 

Der vil fast blive afholdt repeater nyt hver 14 dag, tirsdag i lige uger kl. 19.30. 

Hvis der er medlemmer der vil hjælpe til med at køre repeater nyt så er de velkomne til at melde sig til bestyrelsen.

Hvis der er noget man ønsker med i repeater nyt så send en mail til nyheder@oz7rd.dk Dead line for indlæg er kl.18.00 dagen før udsendelsen.

Husk i kan altid se aktiviteter i kalenderen på vores hjemmeside eller på vores Facebook side. 

Aktiviteter i klubben

Hver onsdag kl. 19.00 er der klubaften og alle er velkomne til at komme op i klublokalerne i det gamle vandtårn på Hobrovej 84A 8920 Randers.

Vi opfordrer jer til at parkere på samme side af vejen ud for tårnet. Eller inden for hegnet.
På klubaftenerne kan der købes vådt og tørt til ganen.

Siden sidst

I onsdags gennemgik vi det vi vil have med til Amatørtræf i Odense nu på søndag.
Det blev pris sat til amatør venlige priser 

Husk at der er Aktivitets test på flere forskellige bånd.

Det frem går af vores kalender på hjemmesiden oz7rd.dk.

Husk er er amatør træf på søndag i Dyrup/Bellinge Kultur-& Idrætscenter, Tranehøjen 5, DK-5250 Odense SV Det starter kl. 9.30 og slutter kl. 16.00 Se programmet på EDR’s hjemmeside edr.dk

Oz7rd vil være til stede med en stand hvor vi sælger forskellige effekter. Har du noget du vil donere til klubben så vi kan sælge det på søndag så kom til klub aften i morgen.

Andre klubbers aktiviteter

Vi vil slå et slag for Ålborg afdelingens repeater nyt hver mandag kl. 19.00 og de har klubaften hver onsdag kl. 19 i deres klubhus på Forchhammersvej 11.

Eventuelt

Hvis du har noget som du vil sige eller noget du vil sælge, så er det nu, pris og salg aftales parterne imellem og ikke her på båndet.

Indkald

Der var 8 der lyttede

Afrunding

Tak for god ro og orden og fortsat god aften til jer alle. Repeateren er nu givet fri

73.

Afwebadmin

Nyhedsbrev Oktober 2023

Til alle medlemmer af OZ7RD

Lidt information nu vi er i efterårs sæsonen.
Vi er startet op igen og mødes hver onsdag i klublokalerne i det gamle vandtårn på Hobrovej 84A, Randers.
Vi beder jer parkere i samme side af vejen som tårnet eller inden for lågen.
På klub aftenerne er der mulighed for at købe lidt til ganen til amatør venlige priser.

Vi vil i løbet af efter året holde forskellige tema aftener, mere herom i kommende repeater nyt.

Lige nu er der en del effekter som kan beses i tårnet og købes mod en lille betaling til tutte kassen.
Det som er tilbage til november, tager vi med til amatør træf i Odense den 5. november.
Her vil OZ7HDS, Henrik og OZ8NN, Niels sælge det til fordel for OZ7RD.

EDR afholder en event i samarbejde med Færøerne og Grønland i tidsrummet 9-15 oktober.
Anledningen er at H.K.H. Prins Christian fylder 18 år den 15.oktober.
Aktiviteten foregår på alle radioamatør båndene, HF – SHF og med alle modes.
I kan læse om aktiviteten ved at følge linket her: https://www.edr.dk/2023/09/05/prins-christian-event/.

Husk der er repeater nyt hver 14 dag, tirsdag i lige uger.
Har man noget man vil have med så send en mail til nyheder@oz7rd.dk.
Deadline senest dagen før kl. 18.00.

Se også aktivitetskalenderen på vores hjemmeside OZ7RD.dk eller lyt med på repeater nyt hvor kommende aktiviteter vil fremgå – følg os også på Facebook for billeder og historier fra vores aktiviteter.

Håber vi ses i tårnet
73’ de OZ7RD

Afwebadmin

2023-10-03 – Repeater nyt

Velkomst

Velkommen til repeater nyt via oz3red fra oz7rd Lokalafdeling under EDR i Randers.
Det er i aften oz7hds ved mikrofonen 

Repeater nyt udkommer fast hver 14 dag.
Hvis der er nogen medlemmer der ønsker at hjælpe til med at afholde repeater nyt er de meget velkommen til at melde sig hos bestyrelsen.

Hvis der er noget der skal med i repeater nyt så send en mail til nyheder@oz7rd.dk
Vi har naturligvis en ”Deadline” for indkomne indlæg, som er kl. 18.00 den pågældende dag. 

Aktiviteter i klubben 

Hver onsdag kl. 19.00 er der klubaften og alle er velkommen til at komme op i klubben i det gamle vandtårnet på Hobrovej 84A, 8920 Randers.
På klubaftenerne kan der købes vådt og tørt til ganen. 

Der er hver 4. tirsdag i måneden C4FM aktivitetstest i tidsrummet kl 19:00 til 19:30 på 145.375 MHz. 
Vi kan her eksperimentere med Group mode, sende beskeder med mere over C4FM. 
Så har du en Yaesu-radio med C4FM, så lyt med og leg med teknikken. 

Kommende aktiviteter

OZ7RD deltager i år i Amatørtræf Fyn som afholdes søndag d. 5 nov. i FKS hallerne i Odense.

Så hvis nogle af vores medlemmer ønsker at donere stumper eller udstyr til klubben for at blive forsøgt solgt, så medbring dem gerne på vores faste møder, så tager vi dem med.

Ligeledes så hvis man ønsker et sidste kig i vores gemmer, så skal det være inden den 4. Nov. hvor vi pakker tingene ned.

Andre klubbers aktiviteter 

Vi vil lige slå et slag for Aalborg de har repeater nyt hver mandag kl 19.00 som alle jo nok ved og de har klubaften hver onsdag kl 19.00 i deres klubhus på Forchhammersvej 11, besøg dem meget gerne og få en sludder med dem.

Som sædvanligt afholder Aalborg Efterårsauktion.
Den vil blive afholdt i klubbens lokaler Forchhammersvej 11
Alle er velkomne til at deltage – så har du noget grej du vil have under hammeren, kan indlevering sker enten:

  • Fredag d. 6. oktober mellem kl 18:00 og 19:30
  • Lørdag d. 7. oktober mellem kl 9:30 og 10.30.

Hvis man ønsker at deltage i auktionen, vil det ligeledes være muligt at gennemgå udstyret i perioden kl. 9:30 til kl. 11:00 om lørdagen

Selve auktionen starter kl.11:00 og vil slutte når det sidste grej er solgt.
Der vil selvfølgelig være mulighed for at få noget at spise og drikke undervejs til amatør venlige priser.

EDR

I anledning af H.K.H Prins Christians 18 års fødselsdag den 15. oktober afholder EDR contest fra den 9. og til og med den 15. okt.

Ønsker man at deltage skal man kontakte EDR seneste den 7. oktober med oplysning om dit, din klubbens eller lokalafdelingens kaldesignal. For yderligere information omkring eventet og deltagelse, se EDR’s hjemmeside.

OZ7RD forventer at sende yderligere informationer til vores medlemmer snarest.

Eventuelt

Hvis du har noget som du vil sige evt arrangementer eller andet så er det nu 

Køb og salg pris aftales mellem parterne dog aftales priserne ikke båndet

Indkald

Der var 14 som lyttede

Andre prefixer

Er der nogen der er glemt? 

Afrunding

Hermed afsluttes repeater nyt for denne gang.

Tak for god ro og orden, repeateren sættes nu fri og fortsat en god aften

73.