2023-12-12 – Repeater nyt

Afwebadmin

2023-12-12 – Repeater nyt

Velkomst

Velkommen til repeater nyt via OZ3RED fra OZ7RD på 145.725 Mhz.

OZ7RD er en lokalafdeling under EDR, bosiddende i Randers.
I aften er det OZ8NN ved mikrofonen.

Denne udsendelse er den sidste i år og næste repeater nyt er den 2024-01-09.
Der vil fast blive afholdt repeater nyt hver 14 dag, tirsdag i lige uger kl. 19.30.

Hvis der er medlemmer der vil hjælpe til med at køre repeater nyt så er de velkomne til at melde sig til bestyrelsen.

Hvis der er noget man ønsker med i repeater nyt så send en mail til nyheder@oz7rd.dk
Dead line for indlæg er kl.18.00 dagen før udsendelsen.

Husk i kan altid se aktiviteter i kalenderen på vores hjemme side eller på vores Facebook side.

Aktiviteter i klubben 

Hver onsdag kl. 19.00 er der klubaften og alle er velkommen til at komme op i klubben i det gamle vandtårn på Hobrovej 84A, 8920 Randers.

VI opfordrer vi jer til at parkere i samme side af vejen ud for tårnet. Eller inden for hegnet.
På klubaftenerne kan der købes vådt og tørt til ganen. 

Kommende aktiviteter

I onsdags måtte vi aflyse vores juleafslutning på grund af vejret.

Juleafslutningen gennemføres derfor i morgen aften onsdag den 2023-12-13 kl. 19.00. det er gratis for medlemmer og koster kr. 20 for ikke medlemmer.

Første klubaften efter Nytår er den 2024-01-03

Onsdag d. 2024-01-17 er der tema aften om Squelsch, så kom og hør nærmere om de muligheder man har med de forskellige squelsch måder.

Husk at der er Aktivitets test på flere forskellige bånd. Det frem går af vores kalender på hjemmesiden oz7rd.dk.

Vi vil også lige minde om jule og nytårs testene, i kan se mere herom på edr.dk

Andre klubbers aktiviteter 

Vi vil lige slå et slag for Aalborg de har repeater nyt hver mandag kl 19.00 som alle jo nok ved og de har klubaften hver onsdag kl 19.00 i deres klubhus på Forchhammersvej 11, besøg dem meget gerne og få en sludder med dem.

De har også juleafslutning i morgen aften, den 2023-12-13

Eventuelt

Hvis du har noget som du vil sige evt arrangementer eller andet så er det nu 

Køb og salg pris aftales mellem parterne dog aftales priserne ikke båndet

Indkald

Der var 15 som lyttede

Andre prefixer

Er der nogen der er glemt?

Afrunding

Hermed afsluttes repeater nyt for denne gang.

Tak for god ro og orden og med ønsket og en god jul og godt nytår til jer alle og jeres familier, giver jeg nu Repeateren fri

73.

Om forfatteren

webadmin administrator