2024-01-09 – Repeater nyt

Afwebadmin

2024-01-09 – Repeater nyt

Velkomst

Velkommen til repeater nyt via oz3red fra oz7rd, en Lokalafdeling under EDR beliggende i Randers.
Det er i aften oz7hds ved mikrofonen.

På vegne af klubben vil jeg gerne vil starte året med at ønske alle et rigtig godt nytår og vi ser frem til et spændende år med masser af aktiviteter og hyggelige stunder.

Repeater nyt udkommer fast hver 14 dag, tirsdag i lige uger kl. 19.30.
Hvis der er nogen medlemmer der ønsker at hjælpe til med at afholde repeater nyt er de meget velkommen til at melde sig hos bestyrelsen.

Hvis der er noget der skal med i repeater nyt så send en mail til nyheder@oz7rd.dk
Vi har naturligvis en ”Deadline” for indkomne indlæg, som er kl. 18.00, om mandagen den pågældende uge.

Husk I altid kan se aktiviteter i kalenderen på vores hjemmeside eller på vores Facebook side.

Aktiviteter i klubben 

Hver onsdag kl. 19.00 er der klubaften og alle er velkommen til at komme op i klubben i det gamle vandtårnet på Hobrovej 84A, 8920 Randers.

Vi opfordrer jer til at parkere på samme side af vejen ud for tårnet. Eller inden for hegnet.
På klubaftenerne kan der købes vådt og tørt til ganen.

Kommende aktiviteter

Da kulden for alvor har bidt sig fast over landet, så har bestyrelsen valgt at undersøge mulighederne for, at vi kan komme i nogle af kommunens lokaler her, mens det er så koldt og tårnet er svært at få varmet op.
Derfor vil vi gerne bede vores medlemmer om at holde ekstra øje med deres indbakker for nyt herom, hvis det skulle falde på plads.
Hvis man ikke er på mailinglisten eller er i tvivl, så er meget altid velkommen til at række ud til formand@oz7rd.dk.
Det vil også fremgå af hjemmesiden, hvis midlertidige lokaler falder på plads med Randers Kommune.

Onsdag d. 2024-01-17 er der temaaften om Squelsch, så kom og hør nærmere om de muligheder man har med de forskellige squelsch måder.

Husk at der er Aktivitetstest på flere forskellige bånd. Det fremgår af vores kalender på hjemmesiden oz7rd.dk.

Andre klubbers aktiviteter 

Vi vil lige slå et slag for Aalborg de har repeater nyt hver mandag kl 19.00 som alle jo nok ved og de har klubaften hver onsdag kl 19.00 i deres klubhus på Forchhammersvej 11, besøg dem meget gerne og få en sludder med dem.

Eventuelt

Hvis du har noget som du vil sige om evt. arrangementer eller andet så er det nu

OZ2BMX – har tilføjet klubben på hans hjemmeside, oz2bmx.dk, dette takker vi for.

Køb og salg pris aftales mellem parterne dog aftales priserne ikke båndet

Indkald

Der var 15 som lyttede

Andre prefixer

Er der nogen der er glemt? 

Afrunding

Hermed afsluttes repeater nyt for denne gang.

Tak for god ro og orden, repeateren sættes nu fri og fortsat en god aften

73.

Om forfatteren

webadmin administrator