Kategoriarkiv Repeater nyt

Afwebadmin

2024-01-09 – Repeater nyt

Velkomst

Velkommen til repeater nyt via oz3red fra oz7rd, en Lokalafdeling under EDR beliggende i Randers.
Det er i aften oz7hds ved mikrofonen.

På vegne af klubben vil jeg gerne vil starte året med at ønske alle et rigtig godt nytår og vi ser frem til et spændende år med masser af aktiviteter og hyggelige stunder.

Repeater nyt udkommer fast hver 14 dag, tirsdag i lige uger kl. 19.30.
Hvis der er nogen medlemmer der ønsker at hjælpe til med at afholde repeater nyt er de meget velkommen til at melde sig hos bestyrelsen.

Hvis der er noget der skal med i repeater nyt så send en mail til nyheder@oz7rd.dk
Vi har naturligvis en ”Deadline” for indkomne indlæg, som er kl. 18.00, om mandagen den pågældende uge.

Husk I altid kan se aktiviteter i kalenderen på vores hjemmeside eller på vores Facebook side.

Aktiviteter i klubben 

Hver onsdag kl. 19.00 er der klubaften og alle er velkommen til at komme op i klubben i det gamle vandtårnet på Hobrovej 84A, 8920 Randers.

Vi opfordrer jer til at parkere på samme side af vejen ud for tårnet. Eller inden for hegnet.
På klubaftenerne kan der købes vådt og tørt til ganen.

Kommende aktiviteter

Da kulden for alvor har bidt sig fast over landet, så har bestyrelsen valgt at undersøge mulighederne for, at vi kan komme i nogle af kommunens lokaler her, mens det er så koldt og tårnet er svært at få varmet op.
Derfor vil vi gerne bede vores medlemmer om at holde ekstra øje med deres indbakker for nyt herom, hvis det skulle falde på plads.
Hvis man ikke er på mailinglisten eller er i tvivl, så er meget altid velkommen til at række ud til formand@oz7rd.dk.
Det vil også fremgå af hjemmesiden, hvis midlertidige lokaler falder på plads med Randers Kommune.

Onsdag d. 2024-01-17 er der temaaften om Squelsch, så kom og hør nærmere om de muligheder man har med de forskellige squelsch måder.

Husk at der er Aktivitetstest på flere forskellige bånd. Det fremgår af vores kalender på hjemmesiden oz7rd.dk.

Andre klubbers aktiviteter 

Vi vil lige slå et slag for Aalborg de har repeater nyt hver mandag kl 19.00 som alle jo nok ved og de har klubaften hver onsdag kl 19.00 i deres klubhus på Forchhammersvej 11, besøg dem meget gerne og få en sludder med dem.

Eventuelt

Hvis du har noget som du vil sige om evt. arrangementer eller andet så er det nu

OZ2BMX – har tilføjet klubben på hans hjemmeside, oz2bmx.dk, dette takker vi for.

Køb og salg pris aftales mellem parterne dog aftales priserne ikke båndet

Indkald

Der var 15 som lyttede

Andre prefixer

Er der nogen der er glemt? 

Afrunding

Hermed afsluttes repeater nyt for denne gang.

Tak for god ro og orden, repeateren sættes nu fri og fortsat en god aften

73.

Afwebadmin

2023-12-12 – Repeater nyt

Velkomst

Velkommen til repeater nyt via OZ3RED fra OZ7RD på 145.725 Mhz.

OZ7RD er en lokalafdeling under EDR, bosiddende i Randers.
I aften er det OZ8NN ved mikrofonen.

Denne udsendelse er den sidste i år og næste repeater nyt er den 2024-01-09.
Der vil fast blive afholdt repeater nyt hver 14 dag, tirsdag i lige uger kl. 19.30.

Hvis der er medlemmer der vil hjælpe til med at køre repeater nyt så er de velkomne til at melde sig til bestyrelsen.

Hvis der er noget man ønsker med i repeater nyt så send en mail til nyheder@oz7rd.dk
Dead line for indlæg er kl.18.00 dagen før udsendelsen.

Husk i kan altid se aktiviteter i kalenderen på vores hjemme side eller på vores Facebook side.

Aktiviteter i klubben 

Hver onsdag kl. 19.00 er der klubaften og alle er velkommen til at komme op i klubben i det gamle vandtårn på Hobrovej 84A, 8920 Randers.

VI opfordrer vi jer til at parkere i samme side af vejen ud for tårnet. Eller inden for hegnet.
På klubaftenerne kan der købes vådt og tørt til ganen. 

Kommende aktiviteter

I onsdags måtte vi aflyse vores juleafslutning på grund af vejret.

Juleafslutningen gennemføres derfor i morgen aften onsdag den 2023-12-13 kl. 19.00. det er gratis for medlemmer og koster kr. 20 for ikke medlemmer.

Første klubaften efter Nytår er den 2024-01-03

Onsdag d. 2024-01-17 er der tema aften om Squelsch, så kom og hør nærmere om de muligheder man har med de forskellige squelsch måder.

Husk at der er Aktivitets test på flere forskellige bånd. Det frem går af vores kalender på hjemmesiden oz7rd.dk.

Vi vil også lige minde om jule og nytårs testene, i kan se mere herom på edr.dk

Andre klubbers aktiviteter 

Vi vil lige slå et slag for Aalborg de har repeater nyt hver mandag kl 19.00 som alle jo nok ved og de har klubaften hver onsdag kl 19.00 i deres klubhus på Forchhammersvej 11, besøg dem meget gerne og få en sludder med dem.

De har også juleafslutning i morgen aften, den 2023-12-13

Eventuelt

Hvis du har noget som du vil sige evt arrangementer eller andet så er det nu 

Køb og salg pris aftales mellem parterne dog aftales priserne ikke båndet

Indkald

Der var 15 som lyttede

Andre prefixer

Er der nogen der er glemt?

Afrunding

Hermed afsluttes repeater nyt for denne gang.

Tak for god ro og orden og med ønsket og en god jul og godt nytår til jer alle og jeres familier, giver jeg nu Repeateren fri

73.

Afwebadmin

2023-11-14 – Repeater nyt

Velkomst

Velkommen til repeater nyt via oz3red fra oz7rd, en Lokalafdeling under EDR beliggende i Randers.
Det er i aften oz7hds ved mikrofonen 

Repeater nyt udkommer fast hver 14 dag.

Hvis der er nogen medlemmer der ønsker at hjælpe til med at afholde repeater nyt er de meget velkommen til at melde sig hos bestyrelsen.

Hvis der er noget der skal med i repeater nyt så send en mail til nyheder@oz7rd.dk.
Vi har naturligvis en ”Deadline” for indkomne indlæg, som er kl. 18.00, om mandagen den pågældende uge.

Aktiviteter i klubben 

Hver onsdag kl. 19.00 er der klubaften og alle er velkommen til at komme op i klubben i det gamle vandtårnet på Hobrovej 84A, 8920 Randers

På klubaftenerne kan der købes vådt og tørt til ganen.

OZ7RD deltog i år i Amatørtræf Fyn, hvor vi havde rigtig mange besøgende på vores stand, til en god snak og hvor mange af vores medbragte effekter kom videre til nye amatører og eksperimenter.

Kommende aktiviteter

Onsdag den 6. december kl 19.00 afholder OZ7RD som sædvanligt juleafslutning, der vil på denne aften blive serveret gløgg og æbleskiver. Alle er velkommen til at komme forbi til et glas og en god snak

Andre klubbers aktiviteter 

Vi vil lige slå et slag for Aalborg de har repeater nyt hver mandag kl 19.00 som alle jo nok ved og de har klubaften hver onsdag kl 19.00 i deres klubhus på Forchhammersvej 11, besøg dem meget gerne og få en sludder med dem.

Eventuelt

Hvis du har noget som du vil sige om evt. arrangementer eller andet så er det nu 

Køb og salg pris aftales mellem parterne dog aftales priserne ikke båndet

OZ9WTN fortalte om en amatør som grundet salg af hus, har en 24m høj mast til afhentning. Hvis man er interesseret skal man kontakte ham på formand@oz7rd.dk for yderligere information. Der kan også fremvises billeder hvis dette har interesse.

Indkald

Der var 8 som lyttede

Andre prefixer

Er der nogen der er glemt?

Afrunding

Hermed afsluttes repeater nyt for denne gang.

Tak for god ro og orden, repeateren sættes nu fri og fortsat en god aften

73.

Afwebadmin

2023-10-31 – Repeater nyt

Velkommen til repeater nyt via OZ3RED fra OZ7RD på 145.725 Mhz.

OZ7RD er en lokalafdeling under EDR, bosiddende i Randers. 

I aften er det OZ8NN ved mikrofonen. 

Der vil fast blive afholdt repeater nyt hver 14 dag, tirsdag i lige uger kl. 19.30. 

Hvis der er medlemmer der vil hjælpe til med at køre repeater nyt så er de velkomne til at melde sig til bestyrelsen.

Hvis der er noget man ønsker med i repeater nyt så send en mail til nyheder@oz7rd.dk Dead line for indlæg er kl.18.00 dagen før udsendelsen.

Husk i kan altid se aktiviteter i kalenderen på vores hjemmeside eller på vores Facebook side. 

Aktiviteter i klubben

Hver onsdag kl. 19.00 er der klubaften og alle er velkomne til at komme op i klublokalerne i det gamle vandtårn på Hobrovej 84A 8920 Randers.

Vi opfordrer jer til at parkere på samme side af vejen ud for tårnet. Eller inden for hegnet.
På klubaftenerne kan der købes vådt og tørt til ganen.

Siden sidst

I onsdags gennemgik vi det vi vil have med til Amatørtræf i Odense nu på søndag.
Det blev pris sat til amatør venlige priser 

Husk at der er Aktivitets test på flere forskellige bånd.

Det frem går af vores kalender på hjemmesiden oz7rd.dk.

Husk er er amatør træf på søndag i Dyrup/Bellinge Kultur-& Idrætscenter, Tranehøjen 5, DK-5250 Odense SV Det starter kl. 9.30 og slutter kl. 16.00 Se programmet på EDR’s hjemmeside edr.dk

Oz7rd vil være til stede med en stand hvor vi sælger forskellige effekter. Har du noget du vil donere til klubben så vi kan sælge det på søndag så kom til klub aften i morgen.

Andre klubbers aktiviteter

Vi vil slå et slag for Ålborg afdelingens repeater nyt hver mandag kl. 19.00 og de har klubaften hver onsdag kl. 19 i deres klubhus på Forchhammersvej 11.

Eventuelt

Hvis du har noget som du vil sige eller noget du vil sælge, så er det nu, pris og salg aftales parterne imellem og ikke her på båndet.

Indkald

Der var 8 der lyttede

Afrunding

Tak for god ro og orden og fortsat god aften til jer alle. Repeateren er nu givet fri

73.

Afwebadmin

2023-10-03 – Repeater nyt

Velkomst

Velkommen til repeater nyt via oz3red fra oz7rd Lokalafdeling under EDR i Randers.
Det er i aften oz7hds ved mikrofonen 

Repeater nyt udkommer fast hver 14 dag.
Hvis der er nogen medlemmer der ønsker at hjælpe til med at afholde repeater nyt er de meget velkommen til at melde sig hos bestyrelsen.

Hvis der er noget der skal med i repeater nyt så send en mail til nyheder@oz7rd.dk
Vi har naturligvis en ”Deadline” for indkomne indlæg, som er kl. 18.00 den pågældende dag. 

Aktiviteter i klubben 

Hver onsdag kl. 19.00 er der klubaften og alle er velkommen til at komme op i klubben i det gamle vandtårnet på Hobrovej 84A, 8920 Randers.
På klubaftenerne kan der købes vådt og tørt til ganen. 

Der er hver 4. tirsdag i måneden C4FM aktivitetstest i tidsrummet kl 19:00 til 19:30 på 145.375 MHz. 
Vi kan her eksperimentere med Group mode, sende beskeder med mere over C4FM. 
Så har du en Yaesu-radio med C4FM, så lyt med og leg med teknikken. 

Kommende aktiviteter

OZ7RD deltager i år i Amatørtræf Fyn som afholdes søndag d. 5 nov. i FKS hallerne i Odense.

Så hvis nogle af vores medlemmer ønsker at donere stumper eller udstyr til klubben for at blive forsøgt solgt, så medbring dem gerne på vores faste møder, så tager vi dem med.

Ligeledes så hvis man ønsker et sidste kig i vores gemmer, så skal det være inden den 4. Nov. hvor vi pakker tingene ned.

Andre klubbers aktiviteter 

Vi vil lige slå et slag for Aalborg de har repeater nyt hver mandag kl 19.00 som alle jo nok ved og de har klubaften hver onsdag kl 19.00 i deres klubhus på Forchhammersvej 11, besøg dem meget gerne og få en sludder med dem.

Som sædvanligt afholder Aalborg Efterårsauktion.
Den vil blive afholdt i klubbens lokaler Forchhammersvej 11
Alle er velkomne til at deltage – så har du noget grej du vil have under hammeren, kan indlevering sker enten:

  • Fredag d. 6. oktober mellem kl 18:00 og 19:30
  • Lørdag d. 7. oktober mellem kl 9:30 og 10.30.

Hvis man ønsker at deltage i auktionen, vil det ligeledes være muligt at gennemgå udstyret i perioden kl. 9:30 til kl. 11:00 om lørdagen

Selve auktionen starter kl.11:00 og vil slutte når det sidste grej er solgt.
Der vil selvfølgelig være mulighed for at få noget at spise og drikke undervejs til amatør venlige priser.

EDR

I anledning af H.K.H Prins Christians 18 års fødselsdag den 15. oktober afholder EDR contest fra den 9. og til og med den 15. okt.

Ønsker man at deltage skal man kontakte EDR seneste den 7. oktober med oplysning om dit, din klubbens eller lokalafdelingens kaldesignal. For yderligere information omkring eventet og deltagelse, se EDR’s hjemmeside.

OZ7RD forventer at sende yderligere informationer til vores medlemmer snarest.

Eventuelt

Hvis du har noget som du vil sige evt arrangementer eller andet så er det nu 

Køb og salg pris aftales mellem parterne dog aftales priserne ikke båndet

Indkald

Der var 14 som lyttede

Andre prefixer

Er der nogen der er glemt? 

Afrunding

Hermed afsluttes repeater nyt for denne gang.

Tak for god ro og orden, repeateren sættes nu fri og fortsat en god aften

73.

Afwebadmin

2023-05-30 – Repeater Nyt

Velkomst

Velkommen til repeater nyt via oz3red fra oz7rd, en lokalafdeling under EDR, bosiddende i Randers.

Det er i aften OZ7HDS ved mikrofonen.

Da det er min første gang til, at afholde repeater nyt, så må I være lidt overbærende, hvis ikke alt er så velsmurt som det plejer at være.

Der vil fast blive afholdt repeater nyt hver 14. Dag.

Hvis der er nogen medlemmer der vil hjælpe til med at køre repeater nyt, så er de meget velkommen til at melde sig, så vi kan køre repeater nyt hver uge.

Hvis der er noget der skal med i repeater nyt, eller man ønsker at hjælpe til med afholdelsen, så send en mail til nyheder@oz7rd.dk

Vi har naturligvis en ”Deadline” for indkomne indlæg, som er kl. 18.00 den pågældende dag. 

Aktiviteter i klubben 

Hver onsdag kl. 19.00 er der klubaften og alle er velkommen til at komme op i klubben i det gamle vandtårn på Hobrovej 84A, DK-8920 Randers

På klubaftenerne kan der købes vådt og tørt til ganen. 

Der er C4FM aktivitetstest hver 4. tirsdag i måneden, det foregå fra kl 19:00 til 19:30 på 145.375 MHz.

Vi kan her eksperimentere med Group mode, sende beskeder og meget mere over C4FM. 

Så har du en Yaesu-radio med C4FM, så lyt med og leg med teknikken. 

Kommende aktiviteter

Fieldday / Aktivitetsaften

OZ7RD invitere medlemmer til en aktivitets- og test aften når EDR kører test på 2 m tirsdag d. 6. juni kl. 18.00

Vi mødes hos Elisabeth og John som vil tænde op i grillen sådan så vi kan hygge i fællesskab mens vi stiller op, man er velkommen til at komme før og starte på grill hvis man måtte have lyst til dette. Medbring selv kød til grillen. Alle deltagere er velkommen til at tage egen radio og antenne med. Medbring selv campingborde og stole.

Man er velkommen til at køre ned og læse af inden man parkerer på fælles parkeringen.

Vigtig at bemærk at man max. må kører 20km/t på grusvejen.

Foredrag

Rækken af spændende foredrag fortsætter i OZ7RD.

Sidste gang handlede det om Raspberry Pi og dens anvendelse hos radioamatører.

Næste foredrag bliver afholdt onsdag den 7. juni og vil omhandle GnuRadio.

Andre klubbers aktiviteter 

Vi vil lige slå et slag for Aalborg de har repeater nyt hver mandag kl 19.00 som alle jo nok ved og de har klubaften hver onsdag kl 19.00 i deres klubhus på Forhammersvej 14, besøg dem meget gerne og få en sludder med dem.

Eventuelt

Hvis du har noget som du vil sige, evt. arrangementer eller andet så er det nu

Køb og salg

Prisen aftales mellem parterne dog aftales priserne ikke via båndet, så er det nu

Indkald

11 der lyttede

Andre prefixer

Er der nogen der er glemt? 

Afrunding

Hermed afsluttes repeater nyt for denne gang.

Tak for god ro og orden, repeateren sættes nu fri, fortsat en god aften

73.