2023-10-31 – Repeater nyt

Afwebadmin

2023-10-31 – Repeater nyt

Velkommen til repeater nyt via OZ3RED fra OZ7RD på 145.725 Mhz.

OZ7RD er en lokalafdeling under EDR, bosiddende i Randers. 

I aften er det OZ8NN ved mikrofonen. 

Der vil fast blive afholdt repeater nyt hver 14 dag, tirsdag i lige uger kl. 19.30. 

Hvis der er medlemmer der vil hjælpe til med at køre repeater nyt så er de velkomne til at melde sig til bestyrelsen.

Hvis der er noget man ønsker med i repeater nyt så send en mail til nyheder@oz7rd.dk Dead line for indlæg er kl.18.00 dagen før udsendelsen.

Husk i kan altid se aktiviteter i kalenderen på vores hjemmeside eller på vores Facebook side. 

Aktiviteter i klubben

Hver onsdag kl. 19.00 er der klubaften og alle er velkomne til at komme op i klublokalerne i det gamle vandtårn på Hobrovej 84A 8920 Randers.

Vi opfordrer jer til at parkere på samme side af vejen ud for tårnet. Eller inden for hegnet.
På klubaftenerne kan der købes vådt og tørt til ganen.

Siden sidst

I onsdags gennemgik vi det vi vil have med til Amatørtræf i Odense nu på søndag.
Det blev pris sat til amatør venlige priser 

Husk at der er Aktivitets test på flere forskellige bånd.

Det frem går af vores kalender på hjemmesiden oz7rd.dk.

Husk er er amatør træf på søndag i Dyrup/Bellinge Kultur-& Idrætscenter, Tranehøjen 5, DK-5250 Odense SV Det starter kl. 9.30 og slutter kl. 16.00 Se programmet på EDR’s hjemmeside edr.dk

Oz7rd vil være til stede med en stand hvor vi sælger forskellige effekter. Har du noget du vil donere til klubben så vi kan sælge det på søndag så kom til klub aften i morgen.

Andre klubbers aktiviteter

Vi vil slå et slag for Ålborg afdelingens repeater nyt hver mandag kl. 19.00 og de har klubaften hver onsdag kl. 19 i deres klubhus på Forchhammersvej 11.

Eventuelt

Hvis du har noget som du vil sige eller noget du vil sælge, så er det nu, pris og salg aftales parterne imellem og ikke her på båndet.

Indkald

Der var 8 der lyttede

Afrunding

Tak for god ro og orden og fortsat god aften til jer alle. Repeateren er nu givet fri

73.

Om forfatteren

webadmin administrator